Xe nâng bán chạy

XE NÂNG ĐIỆN

XE NÂNG TRONG NHÀ XƯỞNG

thông tin liên hệ
Mr. Quang Đại
- 081 6666 084

Xe nâng tải trọng lớn

Xe nâng 12 – 16 tấn
Xe nâng 12 – 16 tấn
Xe nâng 14 – 18 tấn
Xe nâng 14 – 18 tấn
Xe nâng 20 – 25 tấn
Xe nâng 20 – 25 tấn
Xe nâng 28 – 32 tấn
Xe nâng 28 – 32 tấn